UiB : Juridisk Fakultet : eksamen

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

4. avdeling 

 

 EKSAMENSOPPGAVER             SENSORVEILEDNINGER

Praktikum

 

Vår 2006

Høst 2006

Vår 2005

Høst 2005

Vår 2004
Høst 2004

Vår 2003
Høst 2003

Vår 2002
Høst 2002

Vår 2001
Høst 2001

 Vår 2000
Høst 2000

 Vår 1999
Høst 1999

 Vår 1998
Høst 1998

 Vår 1997
Høst 1997

 Vår 1996
Høst 1996

 Vår 1995
Høst 1995

Vår 1994
Høst 1994

 Vår 1993
Høst 1993

 Vår 1992
Høst 1992

 Vår 1991
Høst 1991

 Vår 1990
Høst 1990

 Vår 1989
Høst 1989

 Vår 1988
Høst 1988

 Vår 1987
Høst 1987

 Vår 1986
Høst 1986

 Vår 1985
Høst 1985

Teori

 

Vår 2006

Høst 2006

Vår 2005

Høst 2005

Vår 2004
Høst 2004
Vår 2003
Høst 2003
 Vår 2002
Høst 2002
Vår 2001
Høst 2001
 Vår 2000
Høst 2000
 Vår 1999
Høst 1999
 Vår 1998
Høst 1998
Vår 1997
Høst 1997
 Vår 1996
Høst 1996
 Vår 1995
Høst 1995
 Vår 1994
Høst 1994
 Vår 1993
Høst 1993
 Vår 1992
Høst 1992
 Vår 1991
Høst 1991
 Vår 1990
Høst 1990
 Vår 1989
Høst 1989
 Vår 1988
Høst 1988
 Vår 1987
Høst 1987
 Vår 1986
Høst 1986
 Vår 1985
Høst 1985

Praktikum   

Vår 2006

Høst 2006

Vår 2005

Høst 2005

Vår 2004
Høst 2004
Vår 2003
Høst 2003
Vår 2002
Høst 2002
Vår 2001
Høst 2001
Vår 2000
Høst 2000
Vår 1999
Høst 1999
Vår 1998
Høst 1998

Teori

Vår 2006

Høst 2006

Vår 2005

Høst 2005

Vår 2004
Høst 2004
Vår 2003
Høst 2003
Vår 2002
Høst 2002
Vår 2001
Høst 2001
Vår 2000
Høst 2000
Vår 1999
Høst 1999
 Vår 1998
Høst 1998