UiB : Juridisk Fakultet : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING -HØSTEN 2005

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Straffbart forsøk. (tilbaketreden fra forsøk skal også behandles).

Nynorsk:

Straffbart forsøk. (tilbaketreding frå forsøk skal også handsamast).

 

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

Delegasjon av forvaltningsmyndighet – Vilkår og rettsvirkninger.

Nynorsk:

Delegasjon av forvaltningsmyndigheit – Vilkår og rettsverknader.

 

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Kravet til domsgrunner i tingretten i sivilsaker og straffesaker.

Nynorsk:

Kravet til domsgrunnar i tingretten i sivilsaker og straffesaker