UiB : Juridisk Fakultet : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING -HØSTEN 2006

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten.

Nynorsk:

Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten.

 

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

Sondringen mellom skyldspørsmålet og straffespørsmålet, og konsekvensen av at det sondres mellom de to begreper.

Nynorsk:

Sondringa mellom skuldspørsmålet og straffespørsmålet, og konsekvensen av  at det blir sondra mellom dei to omgrepa.       

 

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Vern mot tortur og annen umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Nynorsk:

Vern mot tortur og annan umenneskeleg eller fornedrande behandling.