UiB : Juridisk Fakultet : Studier : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING - VÅREN 2004

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Materielle vilkår for tvangsinnleggelse etter lov om psykisk helsevern.

Nynorsk:

Materielle vilkår for tvangsinnlegging etter lov om psykisk helsevern.

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

Rettens forhold til partenes prosess handlinger i sivile saker.

Nynorsk:

Retten sitt tilhøve til partane sine prosesshandlingar i sivile saker.

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Rettsvillfarelse (det skal også behandles avgrensingen mot villfarelse som går innunder straffelovens § 42).

Nynorsk:

Rettsvillfaring (avgrensinga mot villfaring som går innunder straffelova § 42 skal òg handsamast).

Teorioppgave nr. 4

Bokmål:

Virkninger av feil ved forvaltningsvedtak - oversikt og hovedprinsipper.

Nynorsk:

Verknader av feil ved forvaltningsvedtak - oversyn og hovudprinsipp.