UiB : Juridisk Fakultet : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING - VÅREN 2005

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Vilkår ved forvaltningsvedtak.

Nynorsk:

Vilkår ved forvaltningsvedtak.

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

Nødrett som straffrihetsgrunn.

Nynorsk:

Naudrett som straffridomsgrunn.

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Lovens eller lovbestemmelsens formål som rettskildemessig argument.

Nynorsk:

Loven eller lovføresegna sitt føremål som rettskjeldemessig argument.