UiB : Juridisk Fakultet : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING - VÅREN 2006

Teorioppgave nr. 1

 

Bokmål:

Usaklig forskjellsbehandling i forvaltningsretten

Nynorsk:

Usakleg forskjellsbehandling i forvaltningsretten


Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

Hva skal til for at en unnlatelse kan straffes?

Nynorsk:

Kva skal til for at ei unnlating kan straffast?


Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Del I
Del II

En doms materielle rettskraft
Når er en person å anses som siktet?

   
Nynorsk:
 
 

Del I
Del II

Den materielle rettskrafta til ein dom
Når er ein person å rekne som sikta?

 Begge deler skal besvares