Sorggruppe

Dette er et tilbud til deg som har opplevd å miste noen som står deg nær og som kan trenge noen å dele dette med i trygge omgivelser. I gruppen vil du møte andre studenter som har lignende opplevelser. Sorg er en naturlig og nødvendig reaksjon når vi har mistet noen vi er glade i eller som har vært viktige for oss. Gjennom gruppesamtaler får du hjelp til å bearbeide sorgen. Oppstart blir i september/oktober med møter hver annen uke.

Gruppen er et samarbeid mellom Sammen og studentprestene i Bergen.Gruppen ledes av Morten Lystrup og studentprest Inge Høyland.

Ta kontakt med Sammen for påmelding: 55 96 88 44

Høstblad

Her kan du laste ned informasjonsheftet "Ungdom og sorg".