UiB : Juridisk Fakultet : eksamen

Eksamensoppgaver.

Offentlig rett grunnfag og mellomfag.

 GRUNNFAG

 MELLOMFAG

Praktikum

Vår 2004

Vår 2001

Høst 2001

Vår 2000

Høst 2000

Vår 1999

Teori

Oppgavene

 

Arbeidsrett

Oppgavene

Kommunalrett

Oppgavene

Sosialrett

Oppgavene