UiB : Juridisk Fakultet : eksamen

 

Valemne:

 

JUS250-2-A

JUS250-2-B

_

_

Helse- og sosialrett

Helserett: Autonomi og tvang i helsevesenet.

JUS250-2-C

_ Human Rights and the Welfare State.

JUS258-2-A

_

Norsk konkurranserett

JUS258-2-B

_

Competition Law

JUS297

_

Complex Business Contracts

JUS298

_

Internasjonal sivilprosess – utvalde emne

JUS299

_

Pasientrettigheter

JUS301

_

Arbeidsrett

JUS302

_

Byggje- og entrepriserett

JUS303

_

EU/EØS-rett 15 studiepoeng

JUS304

_

EU/EØS-rett 30 studiepoeng

JUS305

_

EMK-rett

JUS308

_

Kommunalrett

JUS310

_

Petroleumsrett (Olje- og gassrett)

JUS311

_

Politirett

JUS314

_

Skatterett: Skattlegging av føretak og kapital, og internasjonal skatterett

JUS316

_

Skatterett: Allmenn og internasjonal skatterett

JUS317

_

American Law and Legal System (Amerikansk rett)

JUS318

_

Politi- og påtalerett

JUS321

_

Samanslutningsrett I

JUS322

_

Samanslutningsrett II

JUS323

_

Internasjonale menneskerettar

JUS324

_

EMK-rett med prosedyrekonkurranse

JUS326

_

Konkurranserett I, 30 studiepoeng

JUS327

_

Internasjonal privatrett

JUS328

_

Konkurranserett II, 15 studiepoeng

JUS333

_

Immaterialrett (Opphavs-, patent-, design-, og markedsføringsrett)

JUS340

_

Law and Economics

JUS341

_

International and European Copyright Law

JUS350

_

EU and EEA International Public and Utilities Contract Law (30 ECTS-credits)

JUS352

_

Current International Refugee Law and Issues

JUS354

_

Legal philosophy

JUS356

_

Competition Law

JUS358

_

Comparative private law

JUS360

_

Economic, social and cultural Human Rights

JUS361

_

International Humanitarian Law (7,5 ECTS credits)

 

 

Asylrett

 

 

Odels - og åsetesrett

 

 

Rettsfilosofi