UiB : Juridisk Fakultet : Eksamen

Eksamensoppgaver og veiledninger gitt til 1. avdelingseksamen ved
Det juridiske fakultet

Praktikumsoppgavene er sortert etter hvilket semester de ble gitt. Ved å klikke på et semester får man opp de respektive oppgaver. Ved å klikke på teorioppgaver med veileding får man opp en oversikt over alle teorioppgaver som har vært gitt f.o.m.høsten 1997.

Om sensorveiledning
En sensorveiledning er skrevet for sensorer som skal bedømme besvarelser, ikke for studenter som skal skrive oppgaver. Som student må du derfor benytte sensorveiledningene kritisk og med stor varsomhet. En sensorveiledning vil normalt gi referanser til relevant litteratur, og man vil finne visse vurderinger av hva som bør være med i en besvarelse. Ofte vil man finne kommentarer til feil som har vist seg å gå igjen i flere besvarelser.Hvis du vil bruke sensorveiledninger, så les dem etter at du har skrevet oppgaven, og bruk den til å vurdere din egen besvarelse etterpå. Men en sensorveiledning er ikke en mønsterbesvarelse.


 

Teorioppgaver med veiledning 
 

Praktikumsoppgaver med veiledning 

Høst 2004

Vår 2004

  Høst 1998

Vår 1998

 

Høst 2003

Vår 2003

Høst 1997

Vår 1997

 

Høst 2002

Vår 2002

Høst 1996

Vår 1996

Høst 2001

Vår 2001

Høst 1995

Vår 1995

 

Høst 2000

Vår 2000

   

Høst 1999

Vår 1999